Op deze pagina staan verschillende initiatieven qua samenwerking van apothekers met de gemeenten:

  • Amsterdam
  • Meppel
  • Zuid-Holland

Voor extra informatie hierover kan de leefstijlapotheker terecht op de community-webpagina (zie link).

AMSTERDAMSE APOTHEKEN INITIËREN SAMENWERKING MET WELZIJN

Apothekers signaleren geregeld welzijnsvraagstukken bij klanten. Dit kunnen vragen zijn over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid. Apothekers voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om met deze signalen iets te doen en hun wijkgerichte functie nog breder in te zetten. Door intensief met de Buurtteams samen te werken kunnen deze signalen worden opgevolgd. De apotheker laat hierdoor zijn toegevoegde waarde zien als laagdrempelige zorgverlener in de wijk.

Een voorbeeld hiervan is het FBA, de apothekersvereniging voor Amsterdam Amstelland. Zij hebben contact gelegd met welzijnspartijen om de individuele apothekers in de wijken te ondersteunen. Apotheken verwijzen nu hun cliënten door naar het Buurtteam Amsterdam en het Platform Informele Zorg Amsterdam zodat hulp kan worden geboden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een taalcoach, financiële coach of maatje.

Om alle apotheken hier goed over te infomeren zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarin zowel de Buurtteams als het Platform Informele Zorg Amsterdam uitleg hebben gegeven. Hierna hebben alle apotheken stadsdeel gebonden contactgegevens ontvangen en is de basis voor samenwerking gelegd.

Uiteraard wordt deze samenwerking regelmatig besproken met elkaar en wisselen apothekers samenwerkingervaringen uit, om onderling van te leren. Periodiek wordt met het Buurtteam Amsterdam en het Platform Informele Zorg Amsterdam geëvalueerd om deze samenwerking te optimaliseren.

FBA
FBA
Belangenbehartiging, advisering en projectmanagement voor apothekers in de regio Amsterdam
Mail: ewelsing@fbadam.nl
Tel: 020 – 624 30 79
Marjolijn Toben
Marjolijn TobenOpenbaar- en leefstijlapotheker
Apotheek Spectrum (in Meppel)
Tel: 0522-745600
Mail: info@apotheekspectrum.nl

APOTHEEK SPECTRUM WERKT SAMEN MET GEMEENTE MEPPEL

We willen graag gelukkige inwoners in de gemeente Meppel, die fysiek en mentaal goed in hun vel zitten en regie kunnen voeren over hun eigen leven. Goede voeding en voldoende bewegen zijn een onderdeel van een gezond en gelukkig leven. Maar ook voldoende financiële armslag is een voorwaarde voor geluk. En de wetenschap dat je richting en zin kunt geven aan je eigen leven.

Maar geregeld ontwikkelen mensen gedragspatronen die een gezond leven in de weg staan. En daarom is er in de apotheek een zorgpunt opgezet; Leefstijl op recept!

Als apotheker geven we advies op het gebied van preventieve zorg door middel van een betaald consult in samenwerking met het sociale domein, in dit geval de gemeente Meppel. De apotheker neemt de regie in de samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines binnen Meppel en registreert de behaalde gezondheidswinst. Door de verbeterde leefstijl van de client zal de zorgvraag in de eerste lijn afnemen waardoor uiteindelijk de zorg minder belast wordt en er minder doorverwijzingen zijn naar de tweede lijn. De apotheek biedt een laagdrempelige en betrouwbare zorgvoorziening aan in de gemeente Meppel.

De gemeente Meppel draagt door dit project direct bij aan de gezondheidswinst van zijn inwoners. Door welbevinden en vitaliteitswinst wordt de client in staat gesteld om volledig te participeren in de samenleving van Meppel. Inwoners zitten fysiek en mentaal goed in hun vel. Zij hebben veerkracht en voelen zich gezond.

Leefstijlcoalitie Zuid-Holland Zuid

“Wij werken samen aan een beter zorgstelsel voor patiënt én zorgverlener.”

Het realiseren van goede leefstijlzorg voor volwassenen met één of meer leefstijlgerelateerde aandoeningen zoals obesitas en hart- en vaatziekten. Dat is het doel van het regionale coalitieakkoord voor leefstijl in Zuid-Holland-Zuid. “Het mooie van dit akkoord is dat er zorgverleners uit de eerste en tweede lijn bij zijn aangesloten. Ook de gemeente is aangehaakt”, zegt Frederieke van Kessel, beherend apotheker van BENU Apotheek Colvenier in Gorinchem en betrokken bij deze regionale afspraken. “Op deze manier kunnen we onze krachten en kennis bundelen.

Als coalitie geloven wij in preventie en leefstijl(geneeskunde), patiënten die zelf de regie voeren voor een vitaal leven, een betaalbaar zorgstelsel dat gericht is op gezondheid en gedrag met een integrale patiëntbenadering, domeinoverstijgende samenwerking en persoonsgerichte zorg.

In de leefstijlcoalitie bundelen we onze kennis, onze vaardigheden, onze ervaring en onze netwerken. We zoeken ambassadeurs (zorgverzekeraars/ gemeente) die onze coalitie met netwerk en financiën ondersteunen, zodat we door kunnen waar het huidige zorgstelsel ons begrensd. Zo realiseren we samen binnen onze eigen regio de veranderkracht die nodig is om te komen tot betaalbare en goede (leefstijl)zorg. In ieder project besteden we ook aandacht aan structurele (financierings)oplossingen, waardoor we verwachten met de uitkomsten van onze projecten ook een bijdrage te kunnen leveren aan de landelijke dialoog over de contouren van het “nieuwe” zorgstelsel.

Inmiddels zijn we de eerste twee projecten aan het opstarten: het regionale Leefstijlloket en de GLI fase 2.0.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over deze coalitie? Volg ons dat op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/leefstijlcoalitie-zuid-holland-zuid/Mail of mail naar info@leefstijlcoalitie-zhz.nl

Frederieke van Kessel
Frederieke van KesselOpenbaar- en leefstijlapotheker
Apotheek De Colvenier
Colvenierstraat 1 B
4205 JN Gorinchem
Tel: +31 183 63 52 30
Mail: fvkessel@benu.nl