Wat doet een Leefstijlapotheker?

Wat doet een Leefstijlapotheker?

Net als alle apothekers zorgen Leefstijlapothekers ervoor dat cliënten het juiste geneesmiddel krijgen, in de juiste dosering, op de juiste wijze en op het juiste ogenblik. Goede advisering, monitoring en medicatiebewaking verminderen de ziektelast en voorkomen onnodige bijwerkingen en overbodig medicijngebruik. Apothekers staan bovendien voor het gebruik van zo min mogelijk medicijnen en daarentegen voor een zo effectief mogelijk gebruik.

Leefstijlapothekers zijn veelal openbaar apothekers met leefstijl als specialisatie. Zij richten zich op de gezondheid van de cliënt, waarbij er naast aandacht voor het medicijn ook ruime aandacht is voor een gezonde(re) leefstijl en leefomgeving. De Leefstijlapotheker wil bewustwording creëren over welke leefstijlfactoren cliënten zélf in de hand hebben om te zorgen voor een gezonder leven. Dit doen ze bij cliënten die nog geen medicijnen gebruiken of voor zelfzorg komen, maar vooral bij degenen die (chronisch) medicijnen gebruiken.

Waarom is de Leefstijlapotheker een goede keuze?

Waarom is de Leefstijlapotheker een goede keuze?

De kennis van de Leefstijlapotheker is wetenschappelijk onderbouwd en daarom veilig en betrouwbaar. Apothekers hebben een unieke combinatie van kennis over het geneesmiddel, kennis van het menselijk lichaam en van het menselijk gedrag. Leefstijlapothekers kijken breder, ook naar wat slaap, stress, beweging, roken, alcohol en voeding met het lichaam doen. De cliënt bekijkt samen met de Leefstijlapotheker met welke leefstijlfactoren hij of zij aan de slag wil en kan.

Leefstijlapothekers zijn, net als openbaar apothekers, toegankelijke en bekende zorgverleners in de wijk. Bezoekers hoeven geen afspraak te maken en kunnen altijd langskomen. Dat maakt de positie van de apotheker bijzonder. Ze zijn gemakkelijk en snel te bereiken bij vragen over ziekte of gezondheid.
Leefstijlapothekers hebben bovendien een belangrijke functie in het signaleren van problemen. Hierdoor bezetten zij een plek met een goede doorverwijsfunctie. Als een spin in het web weten ze wat er dichtbij aan (zorg)aanbod is in het medische en sociale domein. Bovendien hebben ze de competenties om met de cliënt in gesprek te gaan om samen te bepalen wat iemand nodig heeft.

Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging Arts en Leefstijl en de Stichting Je Leefstijl Als Medicijn om de gedeelde missie en visie ook bij de andere apothekers en zorgverleners onder de aandacht te brengen.

Inmiddels zijn steeds meer apothekers zich gaan verdiepen in leefstijlgeneeskunde. Wat begon met een vijftal geïnspireerde, enthousiaste apothekers (zie aanvoerders), is inmiddels uitgegroeid tot een club met meer dan 385 Leefstijlapothekers.

Op deze site vindt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen en waar u ons kunt vinden.