IVM is aan de slag met een FTO over leefstijl en preventie. De Leefstijlapothekers ondersteunen IVM hierin.

Verwachting is dat Q1-2023 het FTO te zien en te downloaden zal zijn! Je kan het FTO dus op het programma van 2023 zetten.

Hou de website hiervoor in de gaten.