De leefstijlapotheker

Voor de juiste dosis gezondheid

De leefstijlapotheker

Voor de juiste dosis gezondheid

Voorkomen is beter dan genezen. En toch is preventie in beleid en praktijk vaak een ondergeschoven kindje. Gelukkig is die trend aan het keren. Binnen de farmacie pakt een groeiende groep Leefstijlapothekers de handschoen op door een stevige impuls te geven aan preventie en méér gezondheid. Structurele  vergoeding van preventieve zorg gloort nog aan de horizon, maar de Leefstijlapothekers willen daar niet langer op wachten.

Er zijn al meer dan 400 leefstijlapothekers en 100 leefstijlapothekersassistenten!

Er zijn al meer dan 400 leefstijlapothekers en 100 leefstijlapothekersassistenten!

Ze willen vóóruit en actief bijdragen aan de overgang van ziekenzorg naar gezonde zorg. Met hart en ziel zetten zij hun kennis en kunde in voor het behandelen en voorkómen van ziekte. De Leefstijlapotheker ondersteunt de cliënt in het nemen van meer verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid, een gezonde leefstijl en zo  min mogelijk medicijngebruik.

Lang vitaal en gezond blijven is de winst voor de cliënt.

Meer werkplezier en zingeving is de winst voor de apotheker.

Meer samenwerking met de huisarts is de winst voor de 1e lijnszorg

Minder zorgdruk en zorgkosten is de winst voor ons allemaal.

Wat we doen en ontwikkelen classificeren we in ‘Voorkomen’, ‘Gezond leven als medicijn’ en ‘Preventie in de apotheek’.

Bron: Printscreen van google maps

Om een bijdrage te leveren aan de transitie naar meer gezondheid, hebben de leefstijlapothekers een merk-bureau opdracht gegeven om van de leefstijlapotheker één consistent verhaal te maken. Middels diepte-interviews is de rode draad van de leefstijlapotheker gedestilleerd, welke heeft geresulteerd in het merkverhaal.

Leefstijlapothekers aan het woord

Leefstijlapothekers aan het woord