Project Leefstijl en Apotheek: (Noord Holland Noord)

Doelen van het project:

  1. Zorg en medicatiegebruik voorkomen en/of verminderen door patiënten met beginnende diabetes goed in te stellen op hun medicatie en te verwijzen naar het leefstijlaanbod: voor beginnende metformine gebruikers
  2. Patiënten die deelnemen aan de GLI goede farmaceutische zorg bieden, met specifieke aandacht voor mogelijke medicatieafbouw en medicatie die een gezondere leefstijl aannemen bemoeilijkt: voor GLI-deelnemers die medicatie gebruiken.
  3. Bewustwording creëren onder de inwoners in de Kop van Noord-Holland van het belang van een gezonde leefstijl in relatie tot de ontwikkeling van chronische aandoeningen en medicatiegebruik: voor inwoners (18+) van de KvNH.

Voor meer informatie, druk op onderstaande button

Elly Zon
Elly ZonOpenbaar- en leefstijlapotheker
Apotheek Zuiderhaaks
Marsdiepstraat 292
1784AW Den Helder
Tel: 0223-623 132
Mail: e.zon@apotheekzuiderhaaks.nl