In het project hebben de apothekers beginnende metformine patiënten naar de leefstijlcoach verwezen, waarna een groot gedeelte aan de slag is gegaan met hun leefstijl. Daarnaast zijn ook GLIM-gesprekken a.h.v. het GLIM-protocol gevoerd met GLI-deelnemers. De apothekers hebben de GLI-deelnemers veel nuttige adviezen gegeven, mede ook belangrijk omdat het een groep is die doorgaans niet gezien wordt in een medicatiebeoordeling.

Bevindingen na het project:

VGZ heeft de evaluatie van het project positief beoordeeld. Lokaal wordt opvolging gegeven aan de samenwerking en we hopen dat ook in de regioplannen aandacht kan komen voor de rol die apothekers kunnen nemen op het gebied van leefstijl en preventie.

Financiering van de activiteiten zoals het GLIM-gesprek buiten projectverband is een uitdaging.

  1. Een kort stappenplan (om dit constructief op te pakken in de apotheek)
  2. Presentatie voor GLI deelnemers voor tijdens het project (in PowerPoint)
  3. Verslag met bevinding van het Project Leefstijl en Apotheek (Noord Holland Noord)

1. Het stappenplan Project Leefstijl en Apotheek (Noord Holland Noord).

2. Download hier de presentatie voor Project Leefstijl en Apotheek (Noord Holland Noord).

3. Download hier het verslag met bevinding van het Project Leefstijl en Apotheek (Noord Holland Noord).

Contactpersoon:

Openbaar- en leefstijlapotheker Elly Zon

Apotheek Zuiderhaaks
Marsdiepstraat 292
1784AW Den Helder
Tel: 0223-623 132
Mail: e.zon@apotheekzuiderhaaks.nl