FTO GLI-M & Leefstijl

Via onderstaande link kan je FTO over GLI-M downloaden.

De FTO-presentatie bevat informatie over:

  1. obesitas: prevalentie, toekomstperspectief en onderliggende mechanismen.
  2. Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI): een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering.
  3. Medicijnen die gewichtsverhoging als neveneffect kunnen hebben: GLI-M protocol
  4. Samenwerking