Apotheker kan belangrijke rol vervullen in het voorkomen van ziekte

2diabeat kent een integrale wijkaanpak die tot stand is gekomen in samenwerking met circa 200 experts en ervaringsdeskundigen. Het programma is geïnitieerd door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetes Fonds, Diabetesvereniging Nederland (DVN), VitaValley en BeBright en is opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord.

Samen de opmars van diabetes type 2 stoppen vanuit wijk en dorp, dat is het doel van 2diabeat. Het landelijke programma werkt met aanjagers op wijkniveau. Aanjagers zijn lokale sleutelfiguren die in hun eigen wijk medestanders verzamelen en actief aan de slag te gaan. 2diabeat heeft de ambitie om in 2027 in alle gemeenten tenminste in één wijk actief te zijn.

Er zijn enkele apothekers die de functie van aanjager op zich hebben genomen, waaronder openbaar en leefstijlapotheker Nelly Pol-Tromp.

In haar apotheek treft Nelly veel mensen met diabetes type 2 die hun medicatie komen ophalen. Ze vindt het broodnodig om met zijn allen aan dit toenemende probleem te werken. “We bieden als apothekers van alles, maar in het voorkomen dat mensen ziek worden en het stimuleren van medicatievermindering is ook een rol voor ons weggelegd.”

N. Pol-TrompOpenbaar- en leefstijlapotheker
Apotheek Flevowijk (in Kampen)
Tel: 038-3371400

Mail: info@flevowijk.nl

Grote opdracht voor ons als apothekers

Het is Nelly’s droom dat apothekers in de wijk niet alleen maar medicatiespecialist zijn. “Het is zaak dat we de dingen die we nu al goed doen ook goed blijven doen, maar we moeten de hele mens zien en daar is leefstijl een groot onderdeel van. Hoe mooi zou het zijn als we naast medicatiespecialist ook specialist worden in het voorkomen van medicatiegebruik. Ook wanneer mensen medicatie af willen bouwen, ligt daar een grote opdracht voor ons als apothekers om te zorgen dat dit goed gaat.”

Heb je ook interesse om als aanjager in de wijk aan de slag te gaan met 2diabeat: https://2diabeat.nl/meedoen/

Bron van het artikel: https://2diabeat.nl/