Valpreventie bij ouderen

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. (Bron: www.veiligheid.nl)

De deskundigheid van de apotheker in het signaleren en beoordelen van medicatiegerelateerde problemen kan ingezet worden om het risico van vallen te verlagen. Zij kunnen zich richten op het inschatten en signaleren van een verhoogd valrisico bij ouderen en het motiveren van ouderen voor valpreventie.

Patiënten zijn gemotiveerd om hieraan mee te werken, mits de interventies aansluiten op de eigen persoon­lijke voorkeuren. Ze verwachten dat de apotheek zich richt op veilig medicatiegebruik, medicatie-­afbouw en het verstrekken van informatie over valrisicoverhogende geneesmiddelen. (Bron: www.pw.nl)