De Apotheek Gezondheidscheck is een preventief onderzoek om te screenen op cardiovasculaire risicofactoren en het metabool syndroom te ontdekken voordat klachten of symptomen ontstaan. We bespreken samen met de client de verschillende leefstijlpijlers zoals voeding, beweging, slapen, stress en middelengebruik. Daarnaast doen we onderstaande metingen: Bloeddruk, glucose, cholesterol, buikomvang en BMI.

Op basis van de antwoorden en metingen, gaan we met de client in gesprek. De leefstijlapotheker geeft persoonlijk advies bij behoefte of noodzaak warm over te dragen naar het bestaande leefstijlaanbod in de wijk. Door cliënten in hun eigen ‘gezondheidsspiegel’ te laten kijken, willen we bijdragen aan de ‘bewustwording van de eigen gezondheid’!

1. Presentatie over De Apotheek Gezondheidscheck (DAG) in powerpoint

2. De Leefstijlcheck van Arts en Leefstijl

3.a Het Apotheek Gezondheidscheck invulformulier (in word)

3.b Het Apotheek Gezondheidscheck invulformulier (in PDF)

4. Het Leefstijlroer van Arts en Leefstijl

5. De brochure ‘Eet je beter’ van Stichting Beter met diabetes2

6. Waardentabel om meetwaarden af te spreken met de arts (in excel)

7a. Verwijstabel – sociale kaart (opzet) in excel

7b. Overzicht voor doorverwijzingen en sociale kaart (in Powerpoint)

8. Instructie voor invulformulier

9. Bestelformulier materialen

Enkele formulieren volgen nog zsm. Wanneer je ze al eerder wilt hebben, mail dit dan naar info@deleefstijlapotheker.nl